Az ösztrogén mint metabolikus hormon. Az ösztrogén szerepe az energiaháztartás hipotalamikus szabályozásában

Az ösztrogénnek a sza­po­ro­dás sza­bá­lyo­zá­sán kí­vül fon­tos sze­re­pe van az ener­gia­ház­tar­tás agyi sza­bá­lyo­zá­sá­ban is. Erős anorexigén, el­hí­zás ...

Metabolikus szindróma: visceralis obesitas, atherogen dyslipidaemia, diabetes mellitus, hipertónia és a kardiovaszkuláris rizikó

A vi­lág ci­vi­li­zált or­szá­ga­i­ban egy­re több a túl­sú­lyos/el­hí­zott em­ber. Több­sé­gük­re a cent­rá­lis/visce­ra­lis/intra­ab­do­minalis obesitas ...

<< < 13 14 15 16 > >>
152 találat 16 oldalon

Szerzői útmutató