Metabolikus szindróma: visceralis obesitas, atherogen dyslipidaemia, diabetes mellitus, hipertónia és a kardiovaszkuláris rizikó

A vi­lág ci­vi­li­zált or­szá­ga­i­ban egy­re több a túl­sú­lyos/el­hí­zott em­ber. Több­sé­gük­re a cent­rá­lis/visce­ra­lis/intra­ab­do­minalis obesitas ...

<< < 11 12 13 14 > >>
131 találat 14 oldalon

Szerzői útmutató